Registracija vozila za pravna lica VM Auto 021

Registracija vozila za pravna lica Novi Sad

Na adresi naše agencije možete brzo i lako obaviti registraciju vozila svoje firme. Izbegnite gužve i čekanje u redu u SUP-u i brzo, efikasno i povoljno registrujte svoje vozilo.

Posebnu pogodnost nudimo kompanijama koje vrše registraciju celokupnog voznog parka. Kontaktirajte nas i informišite se više kod našeg ljubaznog osoblja o svim pojedinostima ove akcije.

 

 

 

Registracija vozila se obavlja na osnovu PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
(“Sl. glasnik RS”, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017).

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovde: PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA.pdf

 


Potrebna dokumenta za registraciju vozila ako je vlasnik vozila pravno lice (firma):

 1. Lična karta vlasnika/zakonskog zastupnika
 2. Saobraćajna dozvola
 3. Tehnički pregled 
 4. Ovlašćenje (mora sadržati podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom licu, a ovlašćenje mora biti izdato na memorandumu, potpisano i pečatirano od strane firme)
 5. Kopija APR obrasca
 6. Uplaćene takse (na šalteru banke je potrebno preuzeti potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja)
 7. Polisa osiguranja
 8. Stara polisa osiguranja (opciono)

 

Potrebna dokumenta za registraciju vozila za pravna lica Novi Sad

 

Procedura produženja registracije vozila za pravna lica:

 

Korak 1 – Tehnički pregled

Potrebno je zakazati termin za vršenje tehničkog pregleda (telefonom na 021/6312-530 ili putem sajta www.vmauto021.rs)  i sa vozilom doći na liniju tehničkog pregleda,u zakazanom terminu, a za koji su potrebna sledeća dokumenta :

 1. Saobraćajna dozvola
 2. Lična karta osobe koja je dovezla vozilo

Nakon izvršene provere ispravnosti vozila, na tehnološkoj liniji dobija se popunjen obrazac o ispavnosti vozila tzv. registracioni list na kojem se nalaze podaci o vozilu,kao i preduzeću koje je izvršilo proveru ispravnosti. 

Registracioni list (sa zadnje strane) je neophodno da bude potpisan od strane zakonskog zastupnika preduzeća i overen pečatom preduzeća u čijem je vlasništvu vozilo.

 

Korak 2 – Polisa osiguranja

Za dobijanje polise osiguranja, potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Saobraćajna dozvola
 2. Pečat firme
 3. Kopija APR obrasca
 4. Registracioni list

Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti izdaje ovlašćeni zastupnik osiguravajuće kuće. Prilikom osiguranja vozila, potrebno je da ista bude overena pečatom preduzeća koje je vlasnik vozila kao i potpisana od strane zakonskog zastupnika na unapred predviđenom mestu (donji desni ugao).

 

Korak 3 – Takse za registraciju

Za izračunavanje preciznih iznosa taksi koje su propisane za registraciju vozila, potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Saobraćajna dozvola

Propisane takse možete uplatiti virmanski – nalogom za prenos ili elektronski. Ukoliko plaćate elektronskim putem, neophodno je da Vam banka izda Potvrdu o plaćenim-izvršenim nalozima za prenos. Takse za registraciju možete platiti i u našim prostorijama, platnom karticom preduzeća, uz prisustvo zakonskog zastupnika. Kod nas sada to možete obaviti lako uz PaySpot.

 

Korak 4 – Završetak registracije

Za završetak registracije, potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Popunjen registracioni list izdat od strane tehničkog pregleda
 2. Polisa osiguranja (drugi primerak- pečatiran i potpisan)
 3. Original potvrde od banke o uplati iznosa za takse i polisu
 4. Lična karta ovlašćenog lica
 5. Saobraćajna dozvola
 6. Ovlašćenje (izdaje se na memorandumu firme, sa potpisom i pečatom firme, i sadrži podatke o vozilu i ovlašćenom licu)
 7. Kopija APR obrasca

Ukoliko je vozilo firme u vlasništvu leasing kuće, potrebna je i dodatna dokumentacija:

 1. Ovlašćenje leasing kuće za registraciju vozila izdato na firmu korisnika leasinga
 2. Izvod iz APR-a leasing kuće
 3. Rešenje iz APR-a leasing kuće ukoliko je leasing kuća imala neke promene (vlasništva, naziva i slično)