Odluke donete od strane Vlade Repoublike Srbije za sprečavanje širenja COVID-19 virusa. - VM AUTO 021 - Registracija vozila Novi Sad

Vlada Republike Srbije donela je niz odluka i mera čijji je cilj sprečavanje širenja virusa i bolesti COVID 19 a koje su od uticaja na obavljanje poslova izdavanja registracionih nalepnica na ovlašćenim tehničkim pregledima. Nakon donošenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja doneti su Odluka o važnosti ličnih dokumanata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS” br.32/2020 od 16.03.2020.godine) i Zaključak o određivanju mera u svim organima državne uprave, automomne pokrajine vojvodine i jedinicama lokalne samouprave o obustavljanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta (“Službeni glasnik RS br.35/2020 od 18.03.2020.godine). Na osnovu mera koje su naložene u navedenm propisima, poslovi izdavanja registracionih nalepnica obavljaće se isključivo na ovlašćenim tehničkim pregledima.
U cilju realizacije mera koje je naložila Vlada Republike Srbije obaveštavamo vas o sledećem:
Do prestanka važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja tehnički pregledi koji su ovlašćeni za izdavanje registracionih nalepnica mogu da izdaju registracione nalepnice i u upravnim stvarima u kojima to do sada nisu mogli i to:

1.Izdavanje registracionih nalepnica za vozila kojima se obavlja taksi prevoz i vozila auto-škola i to na sledeći način: Preduzetnik ili pravno lice koje obavlja taksi prevoz podnosi zahtev za izdavanje registracione nalepnice za vozilo koje je upisano u jedinstveni registar tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica za registarsko područje na kome je vozilo registrovano. Uz zahtev prilaže sve propisane dokaze ( saobraćajna dozvola,registracioni list sa overom tehničke ispravnosti vozila, dokaz o obaveznom osiguranju vozila, dokaz o osiguranju putnika u javnom prevozu, dokaz da se vozilom obavlja taksi prevoz (uverenje opštinskog sekretarijata za saobraćaj, u Beogradu uverenje Sekretarijata za javni prevoz, Sektor za auto-taksi prevoz koje je dostavljeno taksi prevozniku u elektronskom obliku) i dokaz o uplati objedinjenog iznosa taksi i naknada generisanog na portalu e-uprava i uplaćenog na uplatni račun 840-1848-16 sa pozivom na broj generisanim na portalu e uprava. Taksisti plaćaju pun iznos koji je izračunao softverski modul na portalu euprava bez dodatnog umanjenja za taksi vozila obzirom da softver takvo umanjenje ne vrši. Za auto-škole redovan postupak uz uplatu punog iznosa koji je izračunao softverski modul na portalu euprava bez dodatnog umanjenja za vozila auto-škola;
2. Izdavanje registracionih nalepnica za tegljače, Izdavanje se vrši po redovnom postupku uz poštovanje svih procedura i postupaka sa kojima ste upoznati s tim da se uz registracioni list pored ostlih propisanih dokaza i dokaza o uplati objedinjenog iznosa taksi i naknada uplaćenog na uplatni račun 840-1848-16 sa pozivom na broj generisanim na portalu e uprava ,prilaže i dokaz o uplati komunalne takse za držanje vozila propisane opštinskom odlukom i uplaćene na propisani račun opštine sa pozivom na broj opštine ( za tu posebnu uplatnicu ne upisuje se poziv na broj generisan na portalu već poziv na broj opštine):
3.Izdavanje registracione nalepnice za vozila invalidnih lica. Registraciona nalepnice izdaje se u redovnom postupku uz prilaganje svih propisanih dokaza i plaćanje objedinjenog iznosa taksi i naknada bez dodatnog umanjenja poreza na upotrebu motornih vozila za invalide.
4. Izdavanje registracionih nalepnica za vozila za koje su izdate registarske tablice sa slovima Č,Ć,Š,Đ,Ž i W” kojima je istekla ili ističe važnost saobraćajne dozvole za vreme važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja. Tehnički pregledi mogu da izdaju registracionu nalepnicu za takva vozila u redovnom postupku za vreme dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja;